آموزش رسم الگوی دامن

برای دوختن یک دامن شیک، رسم الگوی آن به صورت اصولی و دقیق بسیار اهمیت دارد. آموزش رسم الگوی دامن نسبتا ساده است. بنابراین در صورتی که مبتدی هستید هم می‌توانید الگوی دامن با مدل‌های مختلف از جمله دامن کلوش، دامن نیم کلوش ( فون ) و دامن ساده ( راسته ) را براحتی رسم کنید اما توصیه می شود قبل از آن درباره طرز اندازه گیری در خیاطی مطالعه داشته باشید. ذره‌بین ساده‌ترین الگوی دامن به روش مولر را به شما آموزش خواهد داد و از طریق این الگوها قادر خواهید بود دامن های زیبای مجلسی یا دامن تنگ ساده برای خود و اطرافیان بدوزید.

آموزش رسم الگوی دامن در مدل‌های مختلف

دامن کلوش سه نوع نیم کلوش ، تمام کلوش و ساده دارد. آموزش رسم الگوی دامن کلوش، نیم کلوش و راسته به روش مولر را در ادامه مطلب بخوانید.

آنچه در این مطلب برای آموزش رسم الگوی دامن می‌خوانید:

محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز برای دوخت دامن

برای تعیین مقدار پارچه مورد نیاز برای دوخت دامن ، بر اساس قد دامن دور ریز را مشخص می کنیم و متراژ پارچه مورد نیاز را تعیین می کنیم.

برای بهتر درک کردن مقدار پارچه مورد نیاز با یک مثال مقدار این موضوع را آموزش می دهیم.

در این مثال قد دامن ۶۰ و دور کمر ۶۶ در نظر گرفته شده است.

یک سوم اندازه دور کمر را به دست آورید اندازه دور کمر را بر سه تقسیم می کنیم و سپس حاصل را منهای دو می کنیم ، عدد نهایی در این مثال ۲۰ خواهد بود.

مقدار به دست آمده یعنی ۲۰ را با قد دامن جمع کنید. که در اینجا به عدد ۸۰ می رسیم.
در این مرحله باید تصمیمتان را برای مدل دامن گرفته باشید. در آموزش دامن به روش مولر بسته به مدل انتخابی اندازه پارچه مورد نیاز نیز متفاوت خواهد بود. برای الگوی دامن تمام کلوش این اندازه را در ۴ ضرب کنید یعنی ۳۲۰ و اگر بخواهید دامن نیم کلوش بدوزید عدد به دست آورده را در ۲ ضرب کنید یعنی ۱۶۰ و برای کشیدن الگوی دامن ساده ( همان راسته ) تنها به اندازه عدد فوق یعنی ۸۰ نیاز خواهیم داشت.

آموزش رسم الگوی دامن کلوش

دامن کلوش سه نوع نیم کلوش، تمام کلوش و دو کلوش دارد. برای رسم الگوی دامن کلوش مراحل آموزش زیر را به ترتیب انجام دهید.

رسم الگوی دامن تمام کلوش به روش مولر:

 • کاغذ الگو را روی میز یا یک سطح صاف پهن کند.
 • یک سوم دورکمر را منهای ۲ کنید این عدد را W می نامیم پس ۲ – ( ۳ / دور کمر ) = W
 • AB : مقدار W را قد دامن جمع کنید و از گوشه بالای کاغذ خطی صاف به این طول رسم نمایید.
 • AM :به اندازه W روی خط AB مشخص کنید.
 • AC : از نقطه A به اندازه قد دامن + W گونیا کنید.
 • AN : به اندازه W روی خط AC مشخص کنید.
 • به شعاع W از نقطه A نیم دایره ای رسم کنید. این نیم دایره باید متصل کننده نقاط N و M باشد.
 • به شعاع قد دامن + W از نقطه A نیم دایره ای رسم کنید.  این نیم دایره باید نقاط B و C را به هم متصل نماید.
اموزش رسم الگوی دامن کلوش
اموزش رسم الگوی دامن کلوش به روش مولر

آموزش رسم الگوی دامن تمام کلوش تکمیل شده است. برای برش پارچه، خط AB یا Ac را روی دو لای پارچه قرار داده و برش بزنید. 

آموزش رسم الگوی دامن ساده راسته به روش مولر :

 • ۱-۳ : از سمت چپ لبه کاغذ الگو به اندازه قد دامن خطی عمود رسم کنید.
 • ۱-۲ : از نقطه ۱به اندازه بلندی باسن پایین آمده و نقطه ۲ را علامت بزنید.
 • از نقاط ۱ و ۲ و ۳ خط عمودی به طول نصف دور باسن + ۱ الی ۲ سانتیمتر گونیا کنید.
  فاصله ۱ تا ۲ سانتی متری که در بالا اضافه کرده ایم برای آزادی دامن در نظر گرفته شده است. دقت کنید که اگر جنس پارچه شما ضخیم باشد حتما ۲ سانتی متر در نظر بگیرید.
 • ۲-۵ : نصف اندازه ۴-۲ ( نقطه وسط خط ) را مشخص کنیم و ۵ نامگذاری کنید.
 • از نقطه ۴ و ۵ خطوط عمودی به سمت بالا و پایین بکشید. تا نقاط ۶،۷،۸،۹ بدست آید.
 • ۶-۱۰ : یک سانتی متر از نقطه ۶ بالا بیایید و خطی موازی با خط ۸-۱ رسم کنید.
رسم الگوی دامن راسته به روش مولر
اموزش رسم الگوی دامن راسته

نحوه محاسبه اندازه ساسون ها در رسم الگوی دامن راسته

برای رسم ساسون ها از اختلاف اندازه دور کمر و دور باسن استفاده می شود. برای به دست آوردن اندازه ساسون در الگوی دامن راسته دو روش در متد مولر وجود دارد که در ادامه این دو روش به شما آموزش داده می شود.

روش اول

 • نصف اندازه دور کمر را به علاوه یک سانتی متر کنید و به این اندازه روی خط ۸-۱ علامت بزنید و ۱۱ نامگذاری کنید.
 • فاصله نقطه ۱۱ تا ۸ ، اندازه ساسون ها را مشخص می کند.
محاسبه اندازه ساسون در الگوی دامن راسه به روش مولر
محاسبه اندازه ساسون در رسم الگوی دامن راسته

روش دوم محاسبه اندازه ساسون ها

 • اندازه دور کمر را نصف کنید . حاصل را با یک جمع کنید . پس نصف دور کمر +۱  = (70/2)+1 =36
 • اندازه فوق را با نصف دور باشن جمع کنید ، حاصل را منهای یک کنید این اندازه ساسون ها خواهد بود . پس نصف دور باسن + ۱ – ۳۶ = ۳۶-۵۲ = ۱۶

تقسیم بندی ساسون ها

در آموزش تقسیم بندی ساسون ها در الگوی دامن راسته به روش مولر باید به اندام شخص توجه شود.برای افراد معمولی و نرمال که شکم یا باسن برجسته ای ندارند نصف مقدار بدست آمده در درز بغل و ۱٫۵ الی ۲٫۵ سانتیمتر در ساسون پیش و باقیمانده در یک یا دو ساسون پشت اعمال می شود.

پس برای رسم ساسون در الگوی دامن با سایز ۴۰ و ۲ سانتی متر آزادی ، اندازه ساسون ها طبق زیر خواهد بود.

 • ۱۶/۲ = ۸ مجموع پنس پهلو
 • ۸/۲ = ۴ + ۰٫۵ = ۴٫۵ پنس پهلو در پیش
 • ۸/۲ = ۴ – ۰٫۵ = ۳٫۵ پنس پهلو در پشت
 • ۱۶/۲ = ۸  مجموع ساسون های پشت و پیش
 • ۲٫۵ اندازه ساسون پیش
 • ۲٫۵ – ۸ = ۵٫۵ مجموع ساسون های پشت
 • اندازه ساسون بزرگتر = ۳  و اندازه ساسون دوم = ۲٫۵
 • رسم ساسون ها را با درز بغل شروع می کنیم. روی خط موازی که از نقطه ۱۰ رسم کردیم ۴٫۵ سانتی متر به طرف راست می رویم.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط ۸-۶ وصل کنید.
 • روی همان خط موازی از نقطه ۱۰ ، ۳٫۵ سانتی متر به طرف چپ می رویم و علامت می زنیم.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط ۱-۶ وصل کنید.
 • از نقطه ۵، ۳ سانتیمتر به سمت بالا می رویم و به کمک قسمت منحنی گونیای مولر انحنای درز بغل را بکشید.

برای اینکه درز دامن روی تن خوش فرم باشد درز بغل پیش را یک سانتی متر به نسبت درز بغل پشت کمتر می گیریم تا ساسون به عقب کشیده نشود.

اموزش رسم الگوی دامن راسته
رسم الگوی دامن راسته
تقسیم‌بندی ساسون‌ها در الگوی دامن راسته به روش مولر
تقسیم‌بندی ساسون‌ها در الگوی دامن راسته

طراحی ساسون های پیش در الگوی دامن ساده به روش مولر

 • برای به دست آوردن نقطه مرکز ساسون پیش از درز پهلو روی لبه بالای دامن به اندازه ۶ الی ۸ سانتیمتر به سمت داخل می آییم و علامت می گذاریم.
  این عدد برای افراد سایز بزرگ ۸ و برای افراد سایز کوچک ۶ است.
 • ۱/۲ اندازه ساسون پیش را در دو طرف نقطه بالا علامت بزنید.
 • از مرکز ساسون خطی عمود بر لبه دامن (خط سبز) به طول ۸ الی ۱۰ سانتیمتر رسم کنید.
  اگر اندازه ساسون ۱٫۵ سانتیمتر بود ارتفاع ۸ سانتیمتر و اگر ۲٫۵ سانتیمتر بود ارتفاع ساسون ۱۰ سانتیمتر باید باشد.


اندازه ساسون پیش در الگوی دامن ساده به روش مولر می تواند ۱٫۵ تا ۲٫۵ اسنتی متر باشد. اگر در محاسبات متوجه شدید که اندازه ساسون پیش زیر ۱٫۵ سانتی متر بود آن را از در بغل پیش کم کنید.

طراحی ساسون‌های پشت در الگوی دامن راسته
طراحی ساسون‌های پشت در الگوی دامن راسته

آموزش طراحی و رسم ساسون پشت در الگوی دامن ساده

 • از نقطه ۸، ۵ الی ۷ سانتیمتر به سمت داخل علامت بزنید. این نقطه شروع پنس بزرگ پشت است.
 • از نقطه بالا ۳ سانتی متر یعنی به اندازه ساسون بزرگ پشت به سمت داخل علامتگذاری کنید.
 • مرکز ساسون را مشخص کنید.
 • خطی به اندازه ۱۳ تا ۱۵ سانتی متر از نقطه فوق ( مرکز ساسون ) رسم نمایید.
  ارتفاع ساسون متناسب با اندازه ساسون قد و دور باسن فرد تعیین می شود.
 • دو لبه ساسون را به این نقطه وصل کنید.
 • برای طراحی پنس دوم از انتهای ساسون تا در بغل را با سانتیمتر به صورت ایستاده اندازه گرفته و نقطه وسط آن را  علامت بزنید. این نقطه وسط ساسون دوم پشت است.
 • نصف اندازه ساسون دوم را در دو سوی این نقطه علامت بزنید.
 • از نقطه مرکز این ساسون خطی عمود بر لبه بالای دامن (خط سبز) به طول ۱۱ الی ۱۳ سانتیمتر بکشید.
 • دو سوی لبه ساسون را به این نقطه وصل کنید.
طراحی ساسون‌های پشت در الگوی دامن راسته به روش مولر
طراحی ساسون‌های پشت در الگوی دامن راسته

طراحی لبه بالای دامن

آموزش رسم الگوی دامن ساده ( راسته ) به روش مولر تقریباً تمام شده تنها کار باقی مانده طراحی مجدد لبه بالای دامن است.

 • با دقت ساسون ها را روی الگو ببندید. برای این کار یک لبه ساسون را تا کنید و  انگشت اشاره دست راست را روی نوک ساسون قرار دهید. سپس لبه تا شده ساسون را روی لبه دیگر قرار دهید.
 • در حالی که ساسون ها بسته است به کمک قسمت منحنی گونیا مولر، انحنی لبه بالای دامن را دوباره بکشید. ( خط قرمز)
 • در حالی که ساسونها بسته است لبه بالای دامن را قیچی کنید. به این ترتیب الگوی شما آماده است.

آموزش رسم الگوی دامن نیم کلوش ( فون )

دامن نیم کلوش با گشادی کم یکی از دامن های زیبا و پرکاربرد است. که برای روزهای گرم تابستان بهترین انتخاب برای پوشیدن زیرمانتو است. رسم الگوی دامن فون یا همان نیم کلوش نسبتا ساده است. اما برای طراحی آن باید با نحوه طراحی الگوی دامن راسته آشنا باشید. پس برای رسم دامن نیم کلوش یک بار آموزش بالا بخش دامن ساده را مطالعه نمایید

اگر به دوخت مانتو های ساده و شیک علاقه دارید پیشنهاد میکنم  آموزش دوخت تونیک ساده بدون الگو را از دست ندهید.

رسم الگوی دامن نیم کلوش به روش مولر:

اندازه های لازم برای الگوسازی

برای آموزش الگوی دامن نیم کلوش به اندازه های زیر نیاز خواهید داشت. الگوی آموزش داده شده در این مطلب برای سایز استاندارد ۴۰ است. شما می‌توانید اندازه‌های مربوط به خودتان را برای رسم الگو در نظر بگیرید.

 •  دور کمر : 70
 • دور باسن : 98
 •  بلندی قد باسن : 20
 • قد دامن :60

مراحل رسم الگوی دامن نیم کلوش (فون)

الگوی دامن راسته، را تا مرحله طراحی ساسون های پهلو بصورت طراحی کنید.

 • مستطیلی به طول:  قد دامن (۶۰ سانتیمتر) و عرض:  نصف دور باسن + ۱ الی ۲ سانتیمتر آزادی (۵۰ سانتیمتر) بکشید.
 • نقطه وسط ۱-۸ را علامت زده به سمت پایین گونیا کنید.
 • از نقطه ۱ به ۳ بلندی قد باسن (۲۰ سانتیمتر) علامت زده و گونیا کنید.
 • از نقطه ۶ یک سانتیمتر به سمت بالا علامت زده و از این نقطه خطی به موازات خط ۱-۸ بکشید.
 اموزش رسم الگوی دامن نیم کلوش به روش مولر
رسم الگوی دامن نیم کلوش

اندازه تو رفتگی درز پهلو و اندازه ساسون های پیش و پشت به صورت زیر محاسبه می شود.

 • روی خط کمر اندازه نصف دور کمر + (۰٫۵ الی ۱ سانتیمتر ) آزادی را علامت بزنید (نقطه ۱۱). مقدار باقی مانده  باید در درز پهلو و ساسنها ی پیش و پشت کسر شود. این مقدار برای سایز ۴۰ با یک سانت آزادی در باسن و یک سانت در کمر برابر ۱۴ سانتیمتر است.
 • نصف این مقدار را در درز پهلو و نصف دیگر آن را در یک پنس پیش و یک پنس پشت کسر خواهیم کرد.
 • ۱۴ /۲ =۷ مجموع پنس پهلو
 • ۷/۲ + ۰٫۵ = ۴ تو رفتی درز بغل در الگوی پیش
 • ۷/۲ – ۰٫۵ = ۳ تو رفتی درز بغل در الگوی پشت
 • اندازه ساسون پیش  باید کمتر از نصف مجموع پنس های پیش و پشت باشد. یعنی برای ۷ سانتیمتر می توانید بین ۲٫۵ الی ۳ سانتیمتر در نظر بگیرد.
 • مقدار باقی مانده اندازه ساسون پشت خواهد بود. برای این الگو برابر ۴٫۵ سانتیمتر است.

نحوه طراحی درز بغل در دامن فون

 • ترسیم را از درز بغل شروع می کنیم. از نقطه ۱۰ روی خط افقی کشیده شده،۴ سانتیمتر (میزان محاسبه شده برای  درز بغل در الگوی پیش) را  به سمت راست اندازه بزنید.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط ۸-۶ وصل کنید.
 • از نقطه ۱۰ روی همان خط افقی ۳ سانتیمتر ( میزان محاسبه شده برای درز بغل در الگوی پشت ) به سمت چپ اندازه بزنید.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط ۱-۶ وصل کنید.
طراحی درز بغل در الگوی دامن نیم کلوش
طراحی درز بغل در الگوی دامن نیم کلوش به روش مولر

طراحی خط برش الگوی پیش

 • فاصله مابین ۲-۵ را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، ۱/۳ اول را علامت زده به سمت بالا و پایین گونیا کنید. این همان خط برش است
 • نصف اندازه ساسون پیش را در دو سوی آن علامت بزنید.
 • نوک ساسون ۳ سانتیمتر بالاتر از خط باسن قرار دارد. دو یال ساسون را به این وصل کنید.

خط برش و ساسون الگوی پشت

همانند الگوی پیش فاصله مابین ۵-۴ را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. ۱/۳ اول ازخط وسط پست (CB) را علامت زده به سمت بالا و پایین گونیا کنید.

روی خط کمر و  در دو سوی خط برش، نصف اندازه ساسون پشت علامت بزنید. سپس این دو نقطه را به نوک ساسون که ۳ سانتیمتر بالاتر از خط باسن قرار دارد وصل کنید.

خط برش و ساسون پشت در الگوی دامن نیم کلوش
خط برش و ساسون پشت در الگوی دامن فون
 • خط برش الگوی پیش را از پایین تا نوک ساسون و سپس یکی از یالهای ساسون را برش بزنید.
 • حالا به یکی از این تکه های برش خورده، مماس بر خط برش کاغذ الگو باریکی را بچسپانید.
 • حالا باید پایین دامن را به اندازه الی ۶ سانتیمتر اوزمان دهید. برای این کار، تکه دیگر الگو را از نوک ساسون مماس بر هم قرار دهید.  پایین دامن را اوزمان دهید.

اندازه اروزمان یا گشادی پایین دامن باید در الگوی پشت و جلو دقیقا هم اندازه باشد. پس اگر برای الگوی پیش ۳ سانتیمتر اوزمان داده اید برای الگوی پشت نیز باید به همان اندازه اوزمان دهید.

 • در قسمت پهلو باید به اندازه  نصف اوزمان داده شده در خط برش، اوزمان داده شود. برای انجام این کار کاغذ الگوی باریکی به درز بغل بچسپایند .
 • سپس نصف اوزمان داده شده را از نقطه ۷ به سمت بیرون علامت بزنید.
 • نقطه ۵ را به این نقطه وصل کنید.
 • با قسمت منحنی گونیای مولر، لبه پایین دامن (قسمتهای اوزمان داده شده ) را اصلاح کنید.
الگوی دامن نیم کلوش به روش مولر/آموزش رسم الگوی دامن
اموزش رسم الگوی دامن فون به روش مولر

برای الگوی پشت نیز همین مراحل را انجام دهید.

الگوی پشت دامن فون
الگوی پشت دامن نیم کلوش

آموزش محاسبه ، رسم و انتقال ساسون در الگوی پیش دامن نیم کلوش

حالا نوبت طراحی پنس هاست. از الگوی پیش شروع کنید. ابتدا به خط کش منحنی، کمر را مجدداً طراحی کنید. با خط کش اندازه باقی مانده پنس پیش را اندازه گیری کنید.

 • اگر پنس به طور کامل بسته شد. نیازی به تغییرات ندارید.
 • اگر میزان باقی مانده از پنس کمتر از ۱ سانتیمتر بود. بهتر است این میزان به درز پهلو انتقال یابد.
  برای این منظور در درز پهلو به اندازه ۱ سانتیمتر به سمت داخل علامت زده و با قسمت منحنی گونیای مولر، انحنای درز پهلو را مجدداً طراحی کنید.
 • اگر پنس بیشتر از اندازه خود پنس بسته شد. برای اینکه کمر تنگ نشود باید به همان اندازه که از کمر کم شده باید به درز پهلو اضافه شود.
  برای این منظور در درز پهلو به همان اندازه کم شده به سمت بیرون علامت بزنید. سپس با با قسمت منحنی گونیای مولر، انحنای درز پهلو را مجدداً طراحی کنید
 • اگر میزان باقی مانده از پنس بیشتر از ۱ سانتیمتر بود. باید پنس پیش در محل صحیح خود یکی  6 الی ۸ سانتیمتری درز پهلو طراحی کنید.
  • از درز پهلو ۶ الی ۸ سانتیمتر به سمت داخل رفته تا مرکز پنس را مشخص شود.
  • از مرکز پنس خط عمودی به طول ۸ الی ۱۰ سانتیمتر بکشید.
  • در دو سوی مرکز پنس نصف میزان باقی مانده از پنس پیش را علامت زده و به نوک پنس وصل کنید.
  • پنس را روی کاغذ ببندید و با قسمت منحنی گونیای مولر لبه بالای دامن را مجددا طراحی کنید.
محاسبه ساسون در رسم الگوی دامن نیم کلوش / آموزش رسم الگوی دامن
محاسبه ساسون در الگوی دامن فون

نحوه طراحی پنس پشت در دامن فون با گشادی کم

برای الگوی پشت معمولاً یک پنس آن هم درست در وسط طراحی می کنیم.

 • برای انجام این کار ابتدا میزان باقی مانده از پنس را اندازه زده و یادداشت کنید.
 • سپس منحنی لبه بالای دامن را دوباره طراحی کنید.
 • با متر ایستاده قسمت لبه بالای دامن را اندازه گیره گرده و نقطه وسط آن را علامت بزنید. از این نقطه خط مرکز پنس را به سمت پایین، به اندزه ۱۳ الی ۱۵ سانتیمتر گونیا کنید.
 • در دوسوی این خط نصف اندازه باقی مانده از پنس را علامت زده و به نوک پنس وصل کنید.
 • پنس پشت را بسته و با قسمت منحنی گونیای مولر، لبه بالای دامن را مجدداً طراحی کنید.

این الگو مناسب دامن فون برای زیر مانتویی است. پیشنهاد می‌شود فون پایین دامن را ۱۸-۲۴ در نظر بگیرید. یعنی برای خط برش گشادی ۶-۸ سانتیمتر و برای درز بغل ۳-۴ سانتیمتر اوزمان دهید.

ذره بین امیدوار است از آموزش رسم الگوی دامن بهره برده باشید و بتوانید با این آموزش جامع دامن های تمام کلوش، نیم کلوش و راسته زیبایی بدوزید و از خیاطی لذت ببرید.

منبع: کتاب طراحی و برش دامن و شلوار زنانه به روش مولر

مطالب پیشنهادی برای شما:

دیدگاهتان را بنویسید