تقویت سیستم ایمنی بدن

به دفاعی که بدن در مقابل ویروس‌ها و بیماری‌ها نشان می‌دهد، سیستم ایمنی می‌گویند. همیشه گفته می‌شود که پیشگیری بهتر از درمان است. هنگامی که شما در محیط آلوده‌ای قرار…

۰ دیدگاه